Розкриття інформації

 • Інформація про кредитора
 • Інформація для клієнта
 • Врегулювання проблемної заборгованості
 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАЙБІЗ»

(далі – Товариство)  

Ідентифікаційний код Товариства: 44332629.

Вебсайт Товариства:www.mybiz.com.ua (далі Вебсайт).

 1. Місцезнаходження Товариства: 01042, вулиця Брановицького Ігоря , будинок 3 (код за КОАТУУ 8038200000).Інфо
 2. Дата та номер запису про державну реєстрацію Товариства: 20.07.2021, 1000701020000092943
 3. Товариство внесене до Державного реєстру фінансових установ.

Свідоцтво про реєстрацію Фінансової установи серія ФК № В0000429 від 17.11.2021 року., інформацію можна перевірити на рфіційному Інтернет-представництву Національного банку України https://kis.bank.gov.ua/Home/Search

Дата внесення запису до Державного реєстру фінансових установ про переоформлення ліцензії) – 28.03.2024 року

 1. Перелік фінансових послуг, що надаються Товариством:

– надання коштів та банківських металів у кредит

 1. Діюча Ліцензія, рішення про видачу ліцензії для здійснення діяльності з надання фінансових послуг №21/3573-пк від 17.11.2021 року

7.Статутний капітал Товариства: 3 200 000 (три мільйони двісті тисяч) гривень. 

 1. Виконавчий орган Товариства: Директор.
 2. Керівник Товариства (директор): Конюшко Дмитро Борисович.
 3. Товариство не має відокремлених підрозділів.
 4. Наглядова рада в Товаристві не створювалась.
 5. Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи: не перебуває в стані припинення.
 6. Рішення про ліквідацію Товариства не приймалися.
 7. Частки у статутному капіталі Товариства не перебувають у власності членів виконавчого органу.
 8. Власники істотної участі/контролери Товариства:
 • Мельник Марина Сергіївна – що володіє 50% частки Товариства
 • Красенькова Анна Миколаївна –  що володіє 50% частки Товариства

16.  Свідоцтво на торгівельну марку №344421

17. Товариство використовує в своїй роботі лише один веб сайт а саме сайт за https://mybiz.com.ua 

18. Товариство в своїй діяльності не використовує посередницькі послуги третіх осіб

Документи: 

 

ОБОВ’ЯЗКОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КЛІЄНТА/СПОЖИВАЧА!*

 1. ОСОБА, ЯКА НАДАЄ  ПОСЛУГИ:

1.1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “МАЙБІЗ” (далі– Товариство), ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) 44332629:

Місцезнаходження: 01042, вулиця Брановицького Ігоря, будинок 3.

Контактний телефон: 063 967 39 06, 

Електронна адреса: finco.mybiz@gmail.com

Вебсайт: www.mybiz.com.ua

Інформаційно – телекомунікаційна система Товариства (ІТС Товариства): програмний комплекс, який включає облікову та реєструючу систему Товариства та Вебсайт (інтернет- сторінку) Товариства у мережі інтернет, що використовується Товариством для надання Клієнтам/Споживачам онлайн послуг з надання позик, в тому числі на умовах фінансового кредиту, доступ до якої забезпечується Споживачам через Вебсайт або мобільний додаток.

Скарги Клієнтів приймаються за адресою місцезнаходження Товариства та електронною адресою, що вказані вище.

1.2 Кредитний посередник – відсутній.

1.3.  Дата державної реєстрації Товариства – 20.07.2021.

Товариство внесене до Державного реєстру фінансових установ.

Свідоцтво  про реєстрацію Фінансової установи серія ФК № В0000429 від 17.11.2021 року.

Дата внесення запису до Державного реєстру фінансових установ про переоформлення ліцензії) – 28.03.2024 року

1.4 Перелік фінансових послуг, що надаються (плануються до надання) Товариством:

надання коштів та банківських металів у кредит (Діюча Ліцензія, рішення про видачу ліцензії для здійснення діяльності з надання фінансових послуг №21/3573-пк від 17.11.2021 року).

1.5 Державне регулювання діяльності Товариства з 01.07.2020 здійснює Національний банк України, місцезнаходження: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9; телефон: 0 800 505 240;

Звернення громадян. Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601

Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601 е-mail: nbu@bank.gov.ua; сайт в мережі Інтернет: https://bank.gov.ua/

 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЄ ТОВАРИСТВО, ПОРЯДОК ТА УМОВИ ЇХ НАДАННЯ, ЗАГАЛЬНУ СУМУ ЗБОРІВ, ПЛАТЕЖІВ ТА ІНШИХ ВИТРАТ, ЯКІ ПОВИНЕН СПЛАТИТИ КЛІЄНТ:

2.1 Надання коштів та банківських металів у кредит:

 • надається Споживачам з використанням ІТС Товариства, які надали Товариству необхідні дані та документи, що вимагаються Товариством та оцінка платоспроможності/кредитоспроможності яких відповідає критеріям визначеним Товариством;

 Витрати для Споживача:

 • загальна сума витрат за кредитом складається з суми процентів, що нараховуються Товариством за користування кредитом, відповідно до умов договору та комісії за видачу кредиту. .
  (Для Споживача відсутні інші витрати  пов’язані з обслуговуванням і поверненням кредиту, в тому числі витрати за додаткові та супутні послуги, що надаються третіми особами);
 • Процентна ставка 1.5% за кожен день користування кредитом. Кредити можуть надаватися за іншими процентними ставками в межах проведення акцій, програм  лояльності та спеціальних пропозицій, про що Споживачі повідомляються на Вебсайті Товариства;
 • за споживчими кредитами орієнтовна реальна річна процентна ставка та орієнтовна загальна вартість кредиту на дату укладення договору відображаються в договорі та Паспорті споживчого кредиту, ознайомитися з яким Споживач має право до укладення договору.
 • Денна процентна ставка зазначається в Кредитному договорі та визначається за формулою:

  ДПС = (ЗВСК/ЗРК)/t × 100%, де

  ДПС – денна процентна ставка;

  ЗВСК – загальні витрати за споживчим кредитом;

  ЗРК – загальний розмір кредиту;

  t – строк кредитування у днях.

 1. ВИДИ ДОГОВОРІВ ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ЩО УКЛАДАЮТЬСЯ ТОВАРИСТВОМ:

 3.1 Договір про надання коштів на умовах споживчого кредиту, що укладається із Споживачем, відповідно до якого:

3.1.1 Споживач має право:

а) без пояснення причин відмовитись від укладеного договору протягом 14 календарних днів з дня його укладення за умови, якщо протягом семи днів в повному обсязі поверне Товариству суму отриманого кредитута сплатить проценти за період з дня одержання до дня фактичного повернення кредиту;

б) частково або в повному обсязі достроково повернути кредит, розірвати договір або припинити його дію в порядку передбаченому чинним законодавством та/або договором;

в) достроково виконати договір, шляхом повернення в повному обсязі отриманого кредиту та сплати процентів за період з дня одержання до дня фактичного повернення кредиту;

3.1.2 Мінімальний строк кредиту складає 14 днів;

3.1.3 Зміни та доповнення до договору вносяться на підставі додаткових угод;

3.1.4 Процентні ставки, зазначені в договорі, є фіксованими та не можуть бути збільшені без письмової згоди Клієнта/Споживача.

 1. МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ТОВАРИСТВОМ:

4.1 Можливість та порядок позасудового розгляду скарг Споживачів.

Скарги Споживачів розглядаються Товариством в порядку та строки передбачені чинним законодавством України. З метою оперативного вирішення питань (розгляду скарг) та отримання необхідної інформації Споживач може звернутися до Товариства будь-яким зручним йому способом, зокрема електронним листом на електронну адресу або листом за адресою місцезнаходження Товариства.

За результатом розгляду скарг Товариство направляє відповідь Споживачу у спосіб в який надійшла скарга. Відповідь містить в собі інформацію про задоволення вимог Споживача або відхилення (як повністю так і в частині).

Порядок розгляду звернень Товариством викладений в розділі Документи.

Якщо надана Товариством відповідь не задовольнила Споживача, і Споживач вважає, що його права порушені, він може направити відповідне звернення до Національного банку України.

4.2 Гарантійні фонди та компенсаційні схеми відносно фінансових послуг, що надає Товариство – відсутні.

4.3 При наданні фінансової послуги Товариство додержується вимог законодавства щодо захисту прав споживачів, в тому числі надає Споживачу інформацію, що вимагається законодавством з метою здійснення свідомого вибору щодо отримання фінансової послуги (кредиту), зокрема шляхом розміщення необхідної інформації на Вебсайті, а для Споживачів споживчих кредитів додатково у вигляді Паспорту споживчого кредиту.

Термін «Споживач» та «Клієнт» вживаються в цьому документі у значеннях, наведених в Законі України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, якщо інше прямо не вказано в документі.

 

Перелік контактних даних кредитодавця, за якими приймаються звернення споживачів фінансових послуг щодо діяльності залученої колекторської компанії

 

4.4. +380639673906
finco.mybiz@gmail.com 

Посилання на розділ “Звернення громадян” офіційного Інтернет-предствавництва Національного Баку України

https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection/citizens-appeals#

 

 

Документи: